دولت برای حل معضل مستاجران تدبیر کند، چون اختیارات ستاد مقابله با کرونا محدود است - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی