دولت برای جلوگیری از خسارت بیشتر، در ارتباط با اروپا بازنگری جدی کند - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی