دولتی که تمام همّش کنترل قیمت‌ها است چطور به افزایش قیمت ارز تمایل دارد؟ - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی