درخواست نماینده مجلس از رئیس جمهور برای قرنطینه سنندج - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی