خضریان مطرح کرد: لزوم تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول اصلی اجرای قانون خرید تضمینی - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی