جنگ و مذاکره با کشوری که در حال افول است، هر دو اشتباه است - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی