جریمه ۳۰۰ هزارتومانی ۳۵ واحدصنفی و پلمب ۷ مغازه در تهران - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی