توقع مردم برای سیاهپوشی هرچه بیشتر شهر به جا است/شهرداری نسبت به سال گذشته کم کاری نداشته است - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی