توضیحات دهنوی درباره ماجرای سؤالش از وزیر نفت و عدم ارسال سؤال به صحن علنی - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی