توضیحات بنیاد مستضعفان درباره اتفاقات روستای ابوالفضل - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی