توزیع بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار کیت کرونا به مراکز درمانی دولتی - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی