توافق شهرداری با دانشگاه علوم پزشکی تهران/ ساخت مرکز ویژه درمانی در جنوب پایتخت - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی