تنها اخذ هزینه بیمه و کتاب هنگام ثبت نام دانش آموزان مجاز است - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی