تمجید از اقدام ذلّت‌بار رئیس‌جمهور صربستان، نشان‌دهنده تفکر محمّدرضا شاهی است - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی