تشکر رئیس جمهور از مقام معظم رهبری و دستور تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی