ترامپ نجاستی بود که آمریکا را با خودش به روی آب آورد/ بدتراز آمریکا، آمریکاست! - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی