تذکر ۱۳ نماینده به رئیس‌جمهور به دلیل عدم اقدام در جهت کاهش فاصله طبقاتی - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی