تذکر به رئیس جمهور در باره عدم پرداخت مقرری بیکارشدگان ناشی از کرونا - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی