تاریخ شهادت می دهد حاج قاسم جلوی تروریست ها ایستاد اما ترور شد - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی