بستری ۵۲۰ بیمار کرونایی در بخش های عادی و ویژه بیمارستانهای تهران - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی