برگزاری نخستین جلسه کمیسیون امنیت پس از تعیین هیأت رئیسه - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی