باید از پتانسیل اقتصادی منطقه ۱۸ برای توسعه منطقه استفاده کرد - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی