این کارها به ملّت ثابت خواهد کرد که انتخاب آنان درست بوده است - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی