انجام پیوند «کبد» از «دهنده زنده» در بیمارستان فیروزگر - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی