انتقاد از سکوت دبیرکل سازمان ملل نسبت به نقض آشکار حقوق ملت ایران - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی