الزام شهرداری به نصب تابلوهای کتابفروشی ها در مناطق ۲۲گانه - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی