الزام شهرداری به تهیه رمزینه پاسخ سریع برای آثار معماری و ارزشمند معاصر - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی