افزایش انصراف کشورها از حضور در حج و کسر ۲۰ درصدی زائران تاکنون - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی