اعتراض شاعر شیرازی به حکم تخریب کتابخانه کانون - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی