استمرار سیاست فشار حداکثری یکی از عوامل شکست ترامپ در انتخابات خواهد بود - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی