اساتید بسیجی برای پیشرفت صنایع دریایی وارد عرصه شدند/ تاسیس گروه علمی اقتصاد دریامحور - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی