ارسال طرح تعیین حداقل حقوق کارگری به مجلس توسط بسیج دانشگاه علم و صنعت - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی