ارزش افزوده حداکثری مواد معدنی و نفت باید موجب شغل، ثروت و اقتدار ایرانیان شود - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی