اخطار پلمب به مالکان ۱۲ ساختمان خطرناک/ وجود ۳۵۰ ساختمان ناایمن در تهران - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی