احیا‌گر غدیرـ ۱۰| عصاره الغدیر، عینیت ولی با نبی است/ غدیر با کار رستورانی احیا نمی‌شود - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی