اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان در ۱۳۰۰ مسجد تهران - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی