آمریکا مکانیسم ماشه را اجرا کند ما هم مکانیسم غیرت ملی را اجرایی می‌کنیم - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی