آمریکا با حمله به هواپیمای ایران پوچ بودن ادعاهایش را ثابت کرد - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی