آغاز پژوهش برای تولید خودروی ملی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی