آغاز جلسه غیرعلنی مجلس با موضوع مسائل داخلی و ساختار پارلمان - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی